Məktəbəqədər hazırlıq

Məktəbə qədər hazırlıq

Məktəbəqədər hazırlıda 4-5-6 yaş uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Kursumuzda Məktəbəqədər hazırlıq Təhsil Nazirliyinin proqramı əsasında aparılır.

  • Ana dili tədrisi,
  • Yazı İngilis və ya rus dili,
  • Məntiqi təfəkkürün inkişafı,
  • Nitq inkişafı,
  • Sadə riyazi təsəvvürlərin inkişafı,
  • Ətraf aləmlə tanışlıq İntelektual oyunlar.
  • Qeydiyyat davam edir.

Paylaş: